Liên hệ đặt quảng cáo

Code chống copy trên blogspot (blogger)

Code chống copy trên blogspot

Code chống copy có rất nhiều “loại” (mỗi cách gọi khác nhau thì có những đoạn code khác nhau) VD:

- Code chống click chuột phải.

- Code cho click nhưng lại bỏ chức năng nhớ.

- Code chống quét khối văn bản.

- Code chống chức năng paste.

- …………………………………..

Còn riêng theo mình code chống copy được chia làm 2 loại chủ yếu:

Loại 1: Chống copy toàn bộ nội dung (Chống Copy, Paste và Click chuột phải trên mọi trình duyệt)

Cách 1: Sữa trực tiếp trong template không sử dụng javarscip do vậy không lo ảnh hưởng đến tốc độ load của trang (Là loại code chống coppy ưu việt nhất ngay cả khi trình duyệt không có javarscip hoặc trình duyệt đó tắt javarscip thì code vẫn hoạt động rất tốt)

1- Đăng nhập (login) vào Blog.

2- Tải mẫu (đề phòng bất trắc)

3- Vào Mẫu (Template).

4- Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML).

5.1- Thay thế thẻ <body> thành đoạn code bên dưới:

<body oncontextmenu='return false' onmousedown='return false' onselectstart='return false'> 
5.2- Đối với các mẫu Simple của blogspot thì thẻ <body> có thể khác như:

<body expr:class='&quot;loading&quot; + data:blog.mobileClass'>
Khi đó bạn thay nó thành đoạn code như sau:

<body expr:class='&quot;loading&quot; + data:blog.mobileClass' oncontextmenu='return false' onmousedown='return false' onselectstart='return false'>  
6- Lưu template

Cách 2: Không sữa trực tiếp trong template nhưng sử dụng javarscip (do vậy ảnh hưởng đến tốc độ load site nên thường ít sử dụng)

1- Đăng nhập (login) vào Blog.

2- Bố cục => thêm phần tử HTML/Javarscip.

3- Coppy đoạn code dưới đây, lưu lại và xem kết quả.

<script language=javascript>
<!--

//Disable right mouse click Script
//By Being Geeks
//For full source code, visit http://www.beinggeeks.com

///////////////////////////////////
function clickIE4(){
if (event.button==2){
alert(message);
return false;
}
}

function clickNS4(e){
if (document.layers||document.getElementById&&!document.all){
if (e.which==2||e.which==3){
return false;
}
}
}

if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=clickNS4;
}
else if (document.all&&!document.getElementById){
document.onmousedown=clickIE4;
}

document.oncontextmenu=new Function("return false")

// -->
</script> 
Loại 2: Chống copy trên các trang chuyên biệt của blogspot.

1- Đăng nhập và vào bố cục.

2- Chọn mẫu (template) => chỉnh sửa HTML (Edit HTML).

3- Sau đó hãy chọn code thủ thuật và chèn vào sau thẻ <head> (hoặc trước thẻ </head>).

Đoạn code chung:

<script language='JavaScript1.2'>
    function disableselect(e){
     return false
    }
    function reEnable(){
     return true
    }
    //if IE4+
    document.onselectstart=new Function (&quot;return false&quot;)
    //if NS6
    if (window.sidebar){
     document.onmousedown=disableselect
     document.onclick=reEnable
    }
</script> 
3.1- Chỉ cho phép copy trang chủ và trang nhãn.

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
Đon code chung
</b:if> 
3.2- Không cho phép copy trên trang chủ.

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Đon code chung
</b:if> 
3.3- Không cho copy trang chủ và trang nhãn.

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
Đon code chung
</b:if> 
3.4- Chỉ chống copy ở trang lưu trữ (archive).

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
Đon code chung
</b:if> 
3.5- Chỉ chống copy ở trang tĩnh (static page).

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
Đon code chung
</b:if> 
3.6- Nếu muốn chỉ chống copy ở 1 bài viết cụ thể (1 trang riêng biệt).

<b:if cond='data:blog.url == "LINK_của_trang_riêng_biệt"'>
Đon code chung
</b:if> 
3.7- Nếu muốn chống copy tất cả các trang trừ trang bài viết.

<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
Đon code chung
</b:if> 
4- Lưu template và vào blog kiểm tra kết quả nhé !

Chú ý: Tất cả các code sử dụng javascipts do vậy nếu ta tắt chế độ javascript trên các trình duyệt (hoặc sử dụng các trình duyệt không hỗ trợ javascipt) thì vẫn có thể copy và pate bình thường.

Còn bạn dùng cách nào để chống coppy trên blog của bạn ? Hãy để lại ý kiến của bạn ?


Nguồn: caocongkien| terocket| mytrickpages| math2it
Liên hệ đặt quảng cáo
Quảng cáo trên windows2it.com

About Quang Mến :

Tôi là Quang Mến. Tôi viết blog theo phong cách chuyên nghiệp. ^^! Dựa trên niềm đam mê học hỏi và mong muốn chia sẽ với mọi người @@!
Theo dõi tôi trên:
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
  Blogger Comment
  Facebook Comment

6 nhận xét: