Liên hệ đặt quảng cáo

Thêm tiện ích bài viết gần đây (Recent Posts) cho blogspot

Hầu như các template mà bạn đang sử dụng sẽ không tích hợp tiện Recent Posts. Sự thất Blogger cũng đã ích hợp sẵn tiễn ích này nhưng nó lại quá đơn điệu, lại không thể được sự chuyên nghiệp Blog của bạn. Do vậy đến với bài này mình hướng dẫn các bạn một cách đơn giản để thêm tiện ích bài viết gần đây (Recent Posts) khá sinh động và bắt mắt với 3 phong cách cho các bạn lựa chọn.

Đọc thêm:Bắt đầu thủ thuật _ Chỉ cần chèn đoạn Code sau đây một Widget HTML/Javascript

Đầu tiên bạn vào Blog => Bố cục => Thêm tiện ích => HTML/JavaScript và dán đoạn mã code dưới đây vào và Lưu lại.

Code theo phong cách 1:

<script style="text/javascript" src="http://makingdifferent.github.io/blogger-widgets/recent-posts-widget2.js"></script>
<script style="text/javascript">
var posts_no = 5;
var showpoststhumbs = true;
var readmorelink = true;
var showcommentslink = true;
var posts_date = true;
</script>
<script src="/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showlatestpostswiththumbs"></script>
<a style="font-size: 9px; color: #CECECE; float: right; margin: 5px;"  href="http://www.windows2it.com/2015/08/them-tien-ich-bai-viet-gan-day-recent-posts-cho-blogspot.html" rel="dofollow">Recent Posts Widget</a>
<noscript>Your browser does not support JavaScript!</noscript>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu+Condensed' rel='stylesheet' type='text/css' />
<style type="text/css">
img.recent-post-thumb {width:50px;height:50px;float:right;margin: 5px -5px 0px 0px; border-radius: 100%; padding: 3px;background: #fff}
.recent-posts-container {font-family: 'Ubuntu Condensed', sans-serif; float: left;width: 100%;min-height: 55px;margin: 5px 0px 5px 0px;padding: 0;font-size:12px;}
ul.recent-posts-container {list-style-type: none; background: #fff;padding: 0px; }
ul.recent-posts-container li:nth-child(1n+0) {background: #F49A9A; width: 100%}
ul.recent-posts-container li:nth-child(2n+0) {background: #FCD092; width: 95%}
ul.recent-posts-container li:nth-child(3n+0) {background: #FFF59E; width: 90%;}
ul.recent-posts-container li:nth-child(4n+0) {background: #E1EFA0; width: 85%;}
ul.recent-posts-container li:nth-child(5n+0) {background: #B1DAEF; width: 80%;}
ul.recent-posts-container li {padding:5px 10px;min-height:50px; list-style-type: none; margin: 0px 5px -5px 5px; color: #777;}
.recent-posts-container a { text-decoration:none; }
.recent-posts-container a:hover { color: #222;}
.post-date {color:#e0c0c6; font-size: 11px; }
.recent-post-title a {font-size: 14px;color: #444; font-weight: bold;}
.recent-post-title {padding: 6px 0px;}
.recent-posts-details a{ color: #222;}
.recent-posts-details {padding: 5px 0px 5px; }
</style>  

Code theo phong cách 2:
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/66256041/JQuery/namkna-blogspot-com/jquery-latest.js" type="text/javascript"></script>
<style>
#recent-posts ul li {
list-style-image:none;
}#recent-posts ul {
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 5px 0;
}
#recent-posts ul li {
border: 0 none;
margin: 5px 0;
padding: 10px;
position: relative;
}
#recent-posts ul li:first-child {
background: none repeat scroll 0 0 #FF4C54;
width: 89%;
}
#recent-posts ul li:first-child:after {
content: "1";
}
#recent-posts ul li:first-child + li {
background: none repeat scroll 0 0 #FF764C;
width: 87%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li:after {
content: "2";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #FFDE4C;
width: 84%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li:after {
content: "3";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #C7F25F;
width: 81%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li:after {
content: "4";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #33C9F7;
width: 78%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li:after {
content: "5";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #7EE3C7;
width: 75%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li:after {
content: "6";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #F6993D;
width: 72%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li:after {
content: "7";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #F59095;
width: 69%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li:after {
content: "8";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #C7F25F;
width: 66%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li:after {
content: "9";
}
#recent-posts ul li:first-child:after, #recent-posts ul li:first-child + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li:after {
background: none repeat scroll 0 0 #353535;
border-radius: 50% 50% 50% 50%;
color: #FFFFFF;
font-size: 25px;
height: 30px;
position: absolute;
right: -17px;
text-align: center;
top: 1px;
width: 30px;
}
#recent-posts ul li a {
color: #444444;
font-size: 13px;
text-decoration: none;
}
</style>
<div id="recent-posts">
<script language="JavaScript">
home_page = "www.windows2it.com";
numposts = 5;
imgr = new Array();showRandomImg = false;boxwidth = 255;cellspacing = 6;borderColor = "#232c35";bgTD = "#000000";thumbwidth = 0;thumbheight = 0;fntsize = 15;acolor = "#666";aBold = true;icon = " ";text = false;showPostDate = false;summaryPost = 0;summaryFontsize = 10;summaryColor = "#666";icon2 = " ";</script>
<script>
var _0x8189=["\x6D\x6F\x75\x73\x65\x6C\x65\x61\x76\x65","\x73\x74\x61\x72\x74","\x74\x72\x69\x67\x67\x65\x72","\x62\x69\x6E\x64","\x6D\x6F\x75\x73\x65\x65\x6E\x74\x65\x72","\x73\x74\x6F\x70","\x73\x69\x6D\x70\x6C\x65\x53\x70\x79","\x75\x6C\x2E\x73\x70\x79","\x66\x6E","\x68\x65\x69\x67\x68\x74","\x3E\x20\x6C\x69\x3A\x66\x69\x72\x73\x74","\x66\x69\x6E\x64","\x3C\x6C\x69\x3E","\x68\x74\x6D\x6C","\x3C\x2F\x6C\x69\x3E","\x70\x75\x73\x68","\x65\x61\x63\x68","\x3E\x20\x6C\x69","\x6C\x65\x6E\x67\x74\x68","\x63\x73\x73","\x70\x61\x72\x65\x6E\x74","\x3C\x64\x69\x76\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x73\x70\x79\x57\x72\x61\x70\x70\x65\x72\x22\x20\x2F\x3E","\x77\x72\x61\x70","\x72\x65\x6D\x6F\x76\x65","\x3A\x67\x74\x28","\x29","\x66\x69\x6C\x74\x65\x72","\x70\x72\x65\x70\x65\x6E\x64\x54\x6F","\x6E\x6F\x6E\x65","\x61\x6E\x69\x6D\x61\x74\x65","\x3E\x20\x6C\x69\x3A\x6C\x61\x73\x74","\x3C\x75\x6C\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x73\x70\x79\x22\x3E","\x77\x72\x69\x74\x65","\x72\x61\x6E\x64\x6F\x6D","\x66\x6C\x6F\x6F\x72","\x65\x6E\x74\x72\x79","\x66\x65\x65\x64","\x24\x74","\x74\x69\x74\x6C\x65","\x6C\x69\x6E\x6B","\x72\x65\x6C","\x61\x6C\x74\x65\x72\x6E\x61\x74\x65","\x68\x72\x65\x66","\x72\x65\x70\x6C\x69\x65\x73","\x74\x79\x70\x65","\x74\x65\x78\x74\x2F\x68\x74\x6D\x6C","\x20","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x63\x6F\x6E\x74\x65\x6E\x74","\x73\x75\x6D\x6D\x61\x72\x79","","\x70\x75\x62\x6C\x69\x73\x68\x65\x64","\x3C\x69\x3E\x3C\x66\x6F\x6E\x74\x20\x63\x6F\x6C\x6F\x72\x3D\x22","\x22\x3E\x28","\x29\x3C\x2F\x66\x6F\x6E\x74\x3E\x3C\x2F\x69\x3E","\x4A\x61\x6E","\x46\x65\x62","\x4D\x61\x72","\x41\x70\x72","\x4D\x61\x79","\x4A\x75\x6E","\x4A\x75\x6C","\x41\x75\x67","\x53\x65\x70","\x4F\x63\x74","\x4E\x6F\x76","\x44\x65\x63","\x73\x75\x62\x73\x74\x72\x69\x6E\x67","\x2D","\x22\x3E\x20\x28","\x3C\x62\x3E","\x3C\x2F\x62\x3E","\x3C\x6C\x69\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22","\x22\x3E\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22","\x22\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x72\x65\x63\x65\x6E\x74\x2D\x6C\x69\x6E\x6B\x22\x3E","\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x64\x69\x76\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x73\x70\x79\x64\x61\x74\x65\x22\x3E","\x3C\x2F\x64\x69\x76\x3E\x3C\x64\x69\x76\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x73\x70\x79\x63\x6F\x6D\x6D\x65\x6E\x74\x22\x3E","\x3C\x2F\x64\x69\x76\x3E","\x3C\x2F\x75\x6C\x3E","\x3C\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x20\x73\x72\x63\x3D\x22","\x66\x65\x65\x64\x73\x2F\x70\x6F\x73\x74\x73\x2F\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x3F\x6D\x61\x78\x2D\x72\x65\x73\x75\x6C\x74\x73\x3D","\x26\x6F\x72\x64\x65\x72\x62\x79\x3D\x70\x75\x62\x6C\x69\x73\x68\x65\x64\x26\x61\x6C\x74\x3D\x6A\x73\x6F\x6E\x2D\x69\x6E\x2D\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x26\x63\x61\x6C\x6C\x62\x61\x63\x6B\x3D\x73\x68\x6F\x77\x72\x65\x63\x65\x6E\x74\x70\x6F\x73\x74\x73\x22\x3E\x3C\x2F\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x3E","\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x32\x34\x77\x6F\x72\x6B\x2E\x62\x6C\x6F\x67\x73\x70\x6F\x74\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x22\x20\x72\x65\x6C\x3D\x22\x64\x6F\x66\x6F\x6C\x6C\x6F\x77\x22\x20\x74\x61\x72\x67\x65\x74\x3D\x22\x5F\x62\x6C\x61\x6E\x6B\x22\x20\x74\x69\x74\x6C\x65\x3D\x22\x4D\x79\x20\x42\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x20\x54\x72\x69\x63\x6B\x73\x22\x3E\x3C\x69\x6D\x67\x20\x73\x72\x63\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3A\x2F\x2F\x62\x69\x74\x6C\x79\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x32\x34\x77\x6F\x72\x6B\x70\x6E\x67\x31\x22\x20\x61\x6C\x74\x3D\x22\x4D\x79\x20\x42\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x20\x54\x72\x69\x63\x6B\x73\x22\x20\x62\x6F\x72\x64\x65\x72\x3D\x22\x30\x22\x20\x73\x74\x79\x6C\x65\x3D\x22\x70\x6F\x73\x69\x74\x69\x6F\x6E\x3A\x20\x66\x69\x78\x65\x64\x3B\x20\x62\x6F\x74\x74\x6F\x6D\x3A\x20\x31\x30\x25\x3B\x20\x72\x69\x67\x68\x74\x3A\x20\x30\x25\x3B\x20\x74\x6F\x70\x3A\x20\x30\x70\x78\x3B\x22\x20\x2F\x3E\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x32\x34\x77\x6F\x72\x6B\x2E\x62\x6C\x6F\x67\x73\x70\x6F\x74\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x22\x20\x72\x65\x6C\x3D\x22\x64\x6F\x66\x6F\x6C\x6C\x6F\x77\x22\x20\x74\x61\x72\x67\x65\x74\x3D\x22\x5F\x62\x6C\x61\x6E\x6B\x22\x20\x74\x69\x74\x6C\x65\x3D\x22\x41\x6C\x6C\x20\x42\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x20\x54\x72\x69\x63\x6B\x73\x22\x3E\x3C\x69\x6D\x67\x20\x73\x72\x63\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3A\x2F\x2F\x62\x69\x74\x6C\x79\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x32\x34\x77\x6F\x72\x6B\x70\x6E\x67\x31\x22\x20\x61\x6C\x74\x3D\x22\x41\x6C\x6C\x20\x42\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x20\x54\x72\x69\x63\x6B\x73\x22\x20\x62\x6F\x72\x64\x65\x72\x3D\x22\x30\x22\x20\x73\x74\x79\x6C\x65\x3D\x22\x70\x6F\x73\x69\x74\x69\x6F\x6E\x3A\x20\x66\x69\x78\x65\x64\x3B\x20\x62\x6F\x74\x74\x6F\x6D\x3A\x20\x31\x30\x25\x3B\x20\x72\x69\x67\x68\x74\x3A\x20\x30\x25\x3B\x22\x20\x2F\x3E\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x32\x34\x77\x6F\x72\x6B\x2E\x62\x6C\x6F\x67\x73\x70\x6F\x74\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x22\x20\x72\x65\x6C\x3D\x22\x64\x6F\x66\x6F\x6C\x6C\x6F\x77\x22\x20\x74\x61\x72\x67\x65\x74\x3D\x22\x5F\x62\x6C\x61\x6E\x6B\x22\x20\x74\x69\x74\x6C\x65\x3D\x22\x4C\x61\x74\x65\x73\x74\x20\x54\x69\x70\x73\x20\x41\x6E\x64\x20\x54\x72\x69\x63\x6B\x73\x22\x3E\x3C\x69\x6D\x67\x20\x73\x72\x63\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3A\x2F\x2F\x62\x69\x74\x6C\x79\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x32\x34\x77\x6F\x72\x6B\x70\x6E\x67\x31\x22\x20\x61\x6C\x74\x3D\x22\x4C\x61\x74\x65\x73\x74\x20\x54\x69\x70\x73\x20\x41\x6E\x64\x20\x54\x72\x69\x63\x6B\x73\x22\x20\x62\x6F\x72\x64\x65\x72\x3D\x22\x30\x22\x20\x73\x74\x79\x6C\x65\x3D\x22\x70\x6F\x73\x69\x74\x69\x6F\x6E\x3A\x20\x66\x69\x78\x65\x64\x3B\x20\x62\x6F\x74\x74\x6F\x6D\x3A\x20\x31\x30\x25\x3B\x20\x6C\x65\x66\x74\x3A\x20\x30\x25\x3B\x22\x20\x2F\x3E\x3C\x2F\x61\x3E"];jQuery(function (){jQuery(_0x8189[7])[_0x8189[6]](limitspy,intervalspy)[_0x8189[3]](_0x8189[4],function (){jQuery(this)[_0x8189[2]](_0x8189[5]);} )[_0x8189[3]](_0x8189[0],function (){jQuery(this)[_0x8189[2]](_0x8189[1]);} );} );(function (_0x91b2x1){_0x91b2x1[_0x8189[8]][_0x8189[6]]=function (_0x91b2x2,_0x91b2x3){_0x91b2x2=_0x91b2x2||4;_0x91b2x3=_0x91b2x3||5000;return this[_0x8189[16]](function (){var _0x91b2x4=_0x91b2x1(this),_0x91b2x5=true,_0x91b2x6=[],_0x91b2x7=_0x91b2x2,_0x91b2x8=0,_0x91b2x9=_0x91b2x4[_0x8189[11]](_0x8189[10])[_0x8189[9]]();_0x91b2x4[_0x8189[11]](_0x8189[17])[_0x8189[16]](function (){_0x91b2x6[_0x8189[15]](_0x8189[12]+_0x91b2x1(this)[_0x8189[13]]()+_0x8189[14]);} );_0x91b2x8=_0x91b2x6[_0x8189[18]];_0x91b2x4[_0x8189[22]](_0x8189[21])[_0x8189[20]]()[_0x8189[19]]({height:_0x91b2x9*_0x91b2x2});_0x91b2x4[_0x8189[11]](_0x8189[17])[_0x8189[26]](_0x8189[24]+(_0x91b2x2-1)+_0x8189[25])[_0x8189[23]]();_0x91b2x4[_0x8189[3]](_0x8189[5],function (){_0x91b2x5=false;} )[_0x8189[3]](_0x8189[1],function (){_0x91b2x5=true;} );function _0x91b2xa(){if(_0x91b2x5){var _0x91b2xb=_0x91b2x1(_0x91b2x6[_0x91b2x7])[_0x8189[19]]({height:0,opacity:0,display:_0x8189[28]})[_0x8189[27]](_0x91b2x4);_0x91b2x4[_0x8189[11]](_0x8189[30])[_0x8189[29]]({opacity:0},1000,function (){_0x91b2xb[_0x8189[29]]({height:_0x91b2x9},1000)[_0x8189[29]]({opacity:1},1000);_0x91b2x1(this)[_0x8189[23]]();} );_0x91b2x7++;if(_0x91b2x7>=_0x91b2x8){_0x91b2x7=0;} ;} ;setTimeout(_0x91b2xa,_0x91b2x3);} ;_0x91b2xa();} );} ;} )(jQuery);function showrecentposts(_0x91b2xd){document[_0x8189[32]](_0x8189[31]);j=(showRandomImg)?Math[_0x8189[34]]((imgr[_0x8189[18]]+1)*Math[_0x8189[33]]()):0;img= new Array();for(var _0x91b2x8=0;_0x91b2x8<numposts;_0x91b2x8++){var _0x91b2xe=_0x91b2xd[_0x8189[36]][_0x8189[35]][_0x91b2x8];var _0x91b2x3=_0x91b2xe[_0x8189[38]][_0x8189[37]];var _0x91b2x2;var _0x91b2xb;if(_0x91b2x8==_0x91b2xd[_0x8189[36]][_0x8189[35]][_0x8189[18]]){break ;} ;for(var _0x91b2x4=0;_0x91b2x4<_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x8189[18]];_0x91b2x4++){if(_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x91b2x4][_0x8189[40]]==_0x8189[41]){_0x91b2xb=_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x91b2x4][_0x8189[42]];break ;} ;} ;for(var _0x91b2x4=0;_0x91b2x4<_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x8189[18]];_0x91b2x4++){if(_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x91b2x4][_0x8189[40]]==_0x8189[43]&&_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x91b2x4][_0x8189[44]]==_0x8189[45]){_0x91b2x2=_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x91b2x4][_0x8189[38]][_0x8189[47]](_0x8189[46])[0];break ;} ;} ;if(_0x8189[48] in _0x91b2xe){var _0x91b2xf=_0x91b2xe[_0x8189[48]][_0x8189[37]];} else {if(_0x8189[49] in _0x91b2xe){var _0x91b2xf=_0x91b2xe[_0x8189[49]][_0x8189[37]];} else {var _0x91b2xf=_0x8189[50];} ;} ;postdate=_0x91b2xe[_0x8189[51]][_0x8189[37]];if(j>imgr[_0x8189[18]]-1){j=0;} ;cmtext=(text!=_0x8189[50])?_0x8189[52]+acolor+_0x8189[53]+_0x91b2x2+_0x8189[46]+text+_0x8189[54]:_0x8189[50];var _0x91b2x10=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var _0x91b2x11=[_0x8189[55],_0x8189[56],_0x8189[57],_0x8189[58],_0x8189[59],_0x8189[60],_0x8189[61],_0x8189[62],_0x8189[63],_0x8189[64],_0x8189[65],_0x8189[66]];var _0x91b2x12=postdate[_0x8189[47]](_0x8189[68])[2][_0x8189[67]](0,2);var _0x91b2x9=postdate[_0x8189[47]](_0x8189[68])[1];var _0x91b2x13=postdate[_0x8189[47]](_0x8189[68])[0];for(var _0x91b2x1=0;_0x91b2x1<_0x91b2x10[_0x8189[18]];_0x91b2x1++){if(parseInt(_0x91b2x9)==_0x91b2x10[_0x91b2x1]){_0x91b2x9=_0x91b2x11[_0x91b2x1];break ;} ;} ;var _0x91b2xa=(showPostDate)?_0x8189[52]+acolor+_0x8189[69]+_0x91b2x12+_0x8189[46]+_0x91b2x9+_0x8189[46]+_0x91b2x13+_0x8189[54]:_0x8189[50];_0x91b2x3=(aBold)?_0x8189[70]+_0x91b2x3+_0x8189[71]:_0x91b2x3;var _0x91b2x14=_0x8189[72]+_0x91b2xb+_0x8189[73]+_0x91b2xb+_0x8189[74]+_0x91b2x3+_0x8189[75]+_0x91b2xa+_0x8189[76]+cmtext+_0x8189[77];document[_0x8189[32]](_0x91b2x14);j++;} ;document[_0x8189[32]](_0x8189[78]);} ;document[_0x8189[32]](_0x8189[79]+home_page+_0x8189[80]+numposts+_0x8189[81]);document[_0x8189[32]](_0x8189[82]);
</script></div>  

Code theo phong cách 3:

<center><script style="text/javascript" src="http://makingdifferent.github.io/blogger-widgets/recent-posts-widget2.js"></script>
<script style="text/javascript">
var posts_no = 5;
var showpoststhumbs = true;
var readmorelink = true;
var showcommentslink = true;
var posts_date = true;
</script>
<script src="/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showlatestpostswiththumbs"  rel="nofollow"></script>
<a style="font-size: 9px; color: #CECECE; float: right; margin: 5px;"  href="http://www.windows2it.com/2015/08/them-tien-ich-bai-viet-gan-day-recent-posts-cho-blogspot.html" rel="nofollow">Recent Posts Widget</a>
<noscript>Your browser does not support JavaScript!</noscript>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Lobster|Gloria+Hallelujah' rel='stylesheet' type='text/css' />
<style type="text/css">
img.recent-post-thumb {width:50px;height:50px;float:right;margin: -4px -35px 0px 0px; border: 4px solid #FCD6CB; border-radius: 100%;}
.recent-posts-container {font-family: 'Gloria Hallelujah', cursive;  float: left;width: 100%;min-height: 55px;margin: 5px 0px 5px 0px;padding: 0;font-size:12px;}
ul.recent-posts-container {counter-reset: countposts;list-style-type: none; background: #fff; }
ul.recent-posts-container li:before {content: counter(countposts,decimal);counter-increment: countposts;z-index: 2;position:absolute; left: 900px; font-size: 16px;color: #616662;background: #FCD6CB;padding: 9px 14px; border-radius: 100%; margin-top: 15px;}
ul.recent-posts-container li {padding:5px 0px;min-height:50px; list-style-type: none; margin: -2px 5px 5px 5px; border-top: 2px solid #FCD6CB;}
ul.recent-posts-container {border: 2px solid #FCD6CB; width: 286px; }
.recent-posts-container a { text-decoration:none; }
.recent-posts-container a:hover { color: #222;}
.post-date {color:#e0c0c6; font-size: 11px; }
.recent-post-title a {font-size: 14px;color: #616662;}
.recent-post-title {padding: 6px 0px;}
.recent-posts-details a{ color: #888;}
.recent-posts-details {padding-bottom: 5px;}
a.readmorelink {color: #4DACE3;}
</style></center>  

☼ Tùy chỉnh

·        var posts_no =  Số bài bạn muốn xuất hiện <Chuẩn 5 bài nhé>

·        var showpoststhumbs = Ảnh đại diện < flase: Ẩn và true: Hiện >

·        var readmorelink = Hiện chữ “Read more” < flase: Ẩn và true: Hiện >

·        var showcommentslink = Hiện số lượng nhận xét < flase: Ẩn và true: Hiện >

·        var posts_date = Thời gian đăng bài < flase: Ẩn và true: Hiện >

☼ Kết luận

·        Khả năng tùy biến cao thông qua CSS và đoạn scipts mở (chưa mã hóa - endcode)

·        Đẹp (=_=) và khá bắt mắt

Chú ý: Bạn nên tải các file JS về cho lên host riêng để dùng lâu dài nha

Còn bạn muốn Support gì thì cứ để lại comment @!
Liên hệ đặt quảng cáo
Quảng cáo trên windows2it.com

About Quang Mến :

Tôi là Quang Mến. Tôi viết blog theo phong cách chuyên nghiệp. ^^! Dựa trên niềm đam mê học hỏi và mong muốn chia sẽ với mọi người @@!
Theo dõi tôi trên:
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
  Blogger Comment
  Facebook Comment

13 nhận xét:

 1. cảm ơn bài chia sẻ của bạn :) Mình đã thực hiện và thành công rồi :)

  Trả lờiXóa
 2. cách số 3 đep nhưng có thể thay đổi phong chữ khác được không ad ơi?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ko được bạn à ... CSS trên chỉ tạo hiệu ứng thui ko thay đổi được... Nếu bạn muốn thay đổi bạn phải thay đổi phong chữ trong giao diện của bạn :)

   Xóa
  2. sorry mình nhầm cái này thay đổi được nhưng hơi mắc công đó bạn

   >> Tạo hiệu ứng bài đăng phổ biến (Popular Posts) cho blogspot mới ko thay đổi được

   Xóa
 3. http://duongdainghia.blogspot.com/2016/05/hoc-tu-vung-toeic-chu-de-thoi-tiet-1-duong-dai-nghia.html

  Trả lờiXóa
 4. Trả lời
  1. Cho hiển thị 5 bài thui bạn ... sau đó chỉnh sữa lại CSS cho phù hợp với trang của bạn nữa là oke :)

   Xóa
 5. Bạn vui lòng hướng dẫ chi tiết hơn về notice "Bạn nên tải các file JS về cho lên host riêng để dùng lâu dài nha"! Mình chưa biết làm thế nào đó mà!
  Cho mình hỏi thêm, khung comment của blog mình chưa chuyển sang tiếng Việt, làm thế nào để chuyển đổi? Tks.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Đơn giản các thủ thuật mình viết trên blog này, mình lưu các đoạn CSS và JS trên host riềng của mình (cụ thể là googledrive và mình đã chuyển sản xtgem hết rùi). Trong Thời gian tới googledriver sẽ đón cửa lưu host hoặc một này đẹp trời nào đó mình xóa hết các đoạn JS và CSS >>> thì thủ thuật trên sẽ bị lỗi và ko còn hoạt động nữa (Chính vì đều này mà tất cả các thủ thuật bạn nên down các đoạn JS và CSS về và lưu lên host của các bạn để dùng lâu dài và ko lệ thuộc ai)
   - khung comment của blog mình chưa chuyển sang tiếng Việt, làm thế nào để chuyển đổi? nói như thế này ai mà giúp cho bạn được :( Có phải đây vietnetnews868.blogspot.com là Blog của bạn mình có truy cập vô xem bài bài có thấy khung comment nào đâu :( !!!

   Xóa
 6. theo dự đoán của mình nhé, tương lai ko xa một số file *.js của thủ thuật sẽ chết link ! mình đã áp dụng nhiều và thậm chí lưu lại thủ thuật link vẫn chết vì nhiều lý do khác nhau ko tiện nói ra ! vậy nên vẫn phải thêm mục download dưới mỗi bài đăng và có nhiều link download file để tránh chết link mà bài viết bỏng nhiên vô nghĩa !

  Trả lờiXóa