Liên hệ đặt quảng cáo

Tạo biểu mẫu liên hệ/ Contact Form cho Blogspot Blogger

Biểu mẫu liên hệ/ Contact Form được tạo ra mặc định thường nằm ở cột Sitebar hoặc là Footer, đó là đều bất tiện trong việc bố trí giao diện đặc biệt hơn nó không thể hiện tính chuyên nghiệp của một blogger.

Hôm nay windows2it sẽ giới thiệu cho bạn một vài biểu mẫu đẹp để cho bạn lựa chọn. Đây là một tiện ích thủ thuật blog cực kỳ hay, tạo sự chuyên nghiệp cho blog của bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bắt đầu thực hiện đi nhé!

           Đọc thêm:

● Thêm nút Share trượt dọc cho Blogspot Pro Vesrion 2 

● Thêm Pop Out Chat Box (Cbox) cho Blogspot (Blogger) 

● Tạo Sitemap (sơ đồ) cho Blogspot theo phong cách chuyên nghiệp 

Tạo ra một biểu mẫu liên hệ/ Contact Form điều trải qua một bước chung:

Bước 1: Blog => Bố cục => Thêm tiện ích => Tiện ích khác => Biểu mẫu liên hệ => Lưu lại

Bước 2: Tới Mẫu => Chỉnh sửa HTML => Tìn tới id=‘ContactForm1’, bấm vào dấu … mở rộng hết ra và xóa các phần mình đã bôi đỏ đi. (Bước này thực hiện nhằm xóa bỏ Biểu mẫu liên hệ mặc định của blogger tạo ra)

<b:widget id='ContactForm1' locked='false' title='Contact Form' type='ContactForm'>
  <b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='contact-form-widget'>
  <div class='form'>
   <form name='contact-form'>
    <p/>
    <data:contactFormNameMsg/>
    <br/>
    <input class='contact-form-name' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-name&quot;' name='name' size='30' type='text' value=''/>
    <p/>
    <data:contactFormEmailMsg/> <span style='font-weight: bolder;'>*</span>
    <br/>
    <input class='contact-form-email' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-email&quot;' name='email' size='30' type='text' value=''/>
    <p/>
    <data:contactFormMessageMsg/> <span style='font-weight: bolder;'>*</span>
    <br/>
    <textarea class='contact-form-email-message' cols='25' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-email-message&quot;' name='email-message' rows='5'/>
    <p/>
    <input class='contact-form-button contact-form-button-submit' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-submit&quot;' expr:value='data:contactFormSendMsg' type='button'/>
    <p/>
    <div style='text-align: center; max-width: 222px; width: 100%'>
     <p class='contact-form-error-message' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-error-message&quot;'/>
     <p class='contact-form-success-message' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_contact-form-success-message&quot;'/>
    </div>
   </form>
  </div>
 </div>
 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
 </b:widget>
Bước riêng cho từng biểu mẫu

Biểu mẫu 1:

Bước 3.1: Đầu tiên bạn cần vào Blog => Mẫu = > Chỉnh sữa HTML. Nhấn tổ hợp Ctrl + F và tìm kiếm ]]></b:skin> và chèn đoạn mã CSS sau đây ở trên ]]></b:skin>. Sau đó Lưu lại là xong!

#ContactForm1{
display:none;
}
#contact_wrap {
margin: auto;
width: 321px;
height: 380px;
padding: 25px;
border-radius: 1em;
border-top:1px solid #dbdbdb;
border-right:1px solid #b2b2b2;
border-left:1px solid #dbdbdb;
border-bottom:1px solid #9d9d9d;
background-color:#cccccc;
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=0, startColorstr='#f2f2f2', endColorstr='#cccccc');
background-image:-webkit-linear-gradient(top, #f2f2f2 0%, #e6e6e6 50%, #cccccc 100%);
background-image:-moz-linear-gradient(top, #f2f2f2 0%, #e6e6e6 50%, #cccccc 100%);
background-image:-ms-linear-gradient(top, #f2f2f2 0%, #e6e6e6 50%, #cccccc 100%);
background-image:-o-linear-gradient(top, #f2f2f2 0%, #e6e6e6 50%, #cccccc 100%);
background-image:linear-gradient(top, #f2f2f2 0%, #e6e6e6 50%, #cccccc 100%);
box-shadow: 1px 1px 5px #ccc;
}
#contact_wrap h3{
color: #e8f3f9;
font-family:Georgia;
font-size: 20px;
font-style:italic;
font-weight:bold;
margin: 0 -36px 20px -36px;
padding: 12px;
text-align: center;
text-shadow: 2px 0 0 #1f4962;
-webkit-box-shadow: inset 0 0 25px rgba(0,0,0,0.3),0px 1px 5px #666;
-moz-box-shadow: inset 0 0 25px rgba(0,0,0,0.3),0px 1px 5px #666;
box-shadow: inset 0 0 25px rgba(0,0,0,0.3),0px 1px 5px #666;
background-color: #3689b9;
position: relative;
}
#contact_wrap h3:before {
content: ' ';
position: absolute;
bottom: -10px;
left: 0;
width: 0;
height: 0;
border-style: solid;
border-width: 10px 0 0 10px;
border-color: #333 transparent transparent transparent;
}
#contact_wrap h3:after {
content: ' ';
position: absolute;
bottom: -10px;
right: 0;
width: 0;
height: 0;
border-style: solid;
border-width: 0 0 10px 10px;
border-color: transparent transparent transparent #333;
}
#ContactForm1_contact-form-name{
width: 270px;
height:auto;
margin: 5px auto;
padding: 10px 10px 10px 40px;
background:#f6f6f6 url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4_BpUcCeXnyKx1aXxrp_nWG1oUaMSuFwVymglLj3hoWlMu28LnW5RCWVxSx9cERlNE0aEnnefETvPNjj7AviGymjuPosJTDersCpuC1SMpwWiapuUQceKR4lsd6uFq5T-_L9wZAXX8Zc/s1600/user.png)no-repeat 10px center;
color:#777;
border:1px solid #ccc;
-webkit-border-radius: 4px;
-moz-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.247059) 0px 1px 3px inset, #f5f5f5 0px 1px 0px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.247059) 0px 1px 3px inset, #f5f5f5 0px 1px 0px;
}
#ContactForm1_contact-form-email{
width: 270px;
height:auto;
margin: 5px auto;
padding: 10px 10px 10px 40px;
background: #f6f6f6 url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg6Hft3outtqUYvPoUHtsLPfRpNf5XyZHhyphenhyphensj1C_EE7zzw4NziLkHJ9mVoA85stFFTpFp0LB9er6k7issbZ-CfPXt-EaThm9UcFcIzcJdpvwJ9-1Eihu-4ba0_ww_qU90vuf8rdEXNV2k/s1600/pen.png)no-repeat 10px center;
color:#777;
border:1px solid #ccc;
-webkit-border-radius: 4px;
-moz-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.247059) 0px 1px 3px inset, #f5f5f5 0px 1px 0px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.247059) 0px 1px 3px inset, #f5f5f5 0px 1px 0px;
}
#ContactForm1_contact-form-email-message{
width: 270px;
height: 150px;
margin: 5px auto;
padding: 10px 10px 10px 40px;
font-family:Arial, sans-serif;
background: #f6f6f6 url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG1kSSdvWsDjQ5xV8Ev172maS7WYwlMAlLPpp9U1XtR0zfTiQYEGlw09_PQ9h0zbYUV3aeqAToNIscoCKAhKTYiOKuS14SWPstxvB6fqlLbfYWPPcahUoUGEDVuYWCnh-JdQlfbgOyzh8/s1600/msg2.png)no-repeat 10px 10px;
color:#777;
border:1px solid #ccc;
-webkit-border-radius: 4px;
-moz-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.247059) 0px 1px 3px inset, #f5f5f5 0px 1px 0px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.247059) 0px 1px 3px inset, #f5f5f5 0px 1px 0px;
}
#ContactForm1_contact-form-submit {
width: 95px;
height: 30px;
float: right;
color: #FFF;
padding: 0;
cursor:pointer;
margin: 25px 0 3px 0 0;
background-color:#005a8a;
border-radius:4px;
text-shadow: 1px 0 0 #1f4962;
-webkit-box-shadow: inset 0 0 35px rgba(0,0,0,0.3),0px 1px 5px #666;
-moz-box-shadow: inset 0 0 35px rgba(0,0,0,0.3),0px 1px 5px #666;
box-shadow: inset 0 0 35px rgba(0,0,0,0.3),0px 1px 5px #666;
background-color: #3689b9;
border:1px solid #194f6d;
}
#ContactForm1_contact-form-submit:hover {
background:#4c9bc9;
}
#ContactForm1_contact-form-error-message, #ContactForm1_contact-form-success-message{
width: 320px;
margin-top:35px;
}  
Bước 3.2: Bạn muốn tạo Biểu mẫu liên hệ/ Contact Form tại một trang cố định.
Blog => Trang => Trang mới => HTML => Và copy đoạn mã code dưới đây vào trong HTML => Xuất bản!

<div id="contact_wrap">
<h3>Contact Us</h3>
<form name="contact-form">
<input id="ContactForm1_contact-form-name" name="name" placeholder="Name" size="30" type="text" value="" />
<input id="ContactForm1_contact-form-email" name="email" placeholder="Email" size="30" type="text" value="" />
<textarea cols="25" id="ContactForm1_contact-form-email-message" name="email-message" placeholder="Message" rows="5"></textarea>
<input id="ContactForm1_contact-form-submit" type="button" value="Submit" />
<div style="max-width: 222px; text-align: center; width: 100%;">
<div id="ContactForm1_contact-form-error-message">
</div>
<div id="ContactForm1_contact-form-success-message">
</div>
</div>
</form>
</div>
<style type="text/css">
#comments, #blog-pager, .breadcrumbs, .post-footer{display:none}
</style>  
Biểu mẫu 2:


Bước 4.1: Bạn cũng vào Blog => Mẫu = > Chỉnh sữa HTML. Nhấn tổ hợp Ctrl + F và tìm kiếm ]]></b:skin> và chèn đoạn mã CSS sau đây ở trên ]]></b:skin>. Sau đó Lưu lại là xong!

/* CUSTOM CONTACT FORM BY XOMISSE */
.contact-form-widget {
width: 500px; /* CHANGE WIDTH OF CONTAINER */
max-width: 100%;
padding: 10px;
background: #FFFFFF; /* CHANGE BACKGROUND COLOUR OF CONTAINER */
color: #000; /* CHANGE TEXT COLOUR OF CONTAINER */
border: 0px solid #EEEEEE; /* CHANGE BORDER OF CONTAINER */
margin: 0 auto; /* REMOVE IF YOU DON'T WANT IT CENTERED */
}

.contact-form-name, .contact-form-email, .contact-form-email-message { width: 100%; max-width: 500px; /* CHANGE WIDTH OF FORM ENTRIES */ }

.contact-form-button-submit {
border: 1px solid #999999; /* CHANGE BORDER OF SEND BUTTON */
background: #EEEEEE; /* CHANGE BACKGROUND COLOR OF SEND BUTTON */
color: #333333; /* CHANGE TEXT COLOR OF SEND BUTTON */
width: 30%; /* CHANGE WIDTH OF SEND BUTTON */
margin: 10px 0px;
}

.contact-form-button-submit:hover{
border: 1px solid #999999; /* CHANGE BORDER OF HOVER SEND BUTTON */
background: #666666; /* CHANGE BACKGROUND COLOR OF HOVER SEND BUTTON */
color: #FFFFFF; /* CHANGE TEXT COLOR OF HOVER SEND BUTTON */
}

.contact-form-widget #required {color: red; /* CHANGE ASTERISK COLOR */}
.contact-form-widget p { margin-bottom: 5px; /* CHANGE SPACE BETWEEN TEXT AND FIELD */}
.contact-form-cross {margin-left: 5px !important;}

.contact-form-error-message-with-border {
background: #eeeeee; /* CHANGE BACKGROUND OF OF ERROR MSG */
border: 1px solid #333333; /* CHANGE BORDER OF ERROR MSG */
bottom: 0;
box-shadow: none;
color: #666; /* CHANGE TEXT COLOR OF ERROR MSG */
font-size: 12px; /* CHANGE FONT SIZE OF ERROR MSG */
padding: 5px; 
font-weight: bold; /* CHANGE WEIGHT OF ERROR MSG */
text-align: center; 
}

/* END CUSTOM CONTACT FORM BY XOMISSE */  
Bước 4.2: Cũng làm tượng tự Blog => Trang => Trang mới => HTML => Và copy đoạn mã code dưới đây vào trong HTML => Xuất bản!

<div id='ContactForm1' class='widget ContactForm'>
 <div class='contact-form-widget'>
  <div class='form'>
   <form name='contact-form'>
    <p>Name:</p>
    <input class='contact-form-name' id='ContactForm1_contact-form-name' name='name' size='30' type='text' value=''/>
    <p>E-mail: <span id="required">*</span></p>
    <input class='contact-form-email' id='ContactForm1_contact-form-email' name='email' size='30' type='text' value=''/>
    <p>Message: <span id="required">*</span></p>
    <textarea class='contact-form-email-message' cols='25' id='ContactForm1_contact-form-email-message' name='email-message' rows='5'></textarea>
    <input class='contact-form-button contact-form-button-submit' id='ContactForm1_contact-form-submit' type='button' value='Submit'/>
    <p class='contact-form-error-message' id='ContactForm1_contact-form-error-message'></p>
    <p class='contact-form-success-message' id='ContactForm1_contact-form-success-message'></p>
   </form>
  </div>
 </div>
</div>  
Kết luận:

- Biểu mẫu trong Blog chỉ chứa 3 mục Tên, Địa chỉ email liên hệ và Nội dung, có một số bạn lại thêm Tiêu đề hay Số điện thoại liên các mục này sẽ không gửi đi được đâu thêm vô cũng bằng thừa trừ khi bạn có Hosting riêng.

- Các Biểu mẫu liên hệ trên đều có đoạn CSS riêng nên bạn có thể sửa đổi theo ý muốn của bạn (sẽ không ảnh hưởng CSS trong template của bạn).

- Nếu bạn không hiểu vấn đề gì hãy để lại comment bên dưới để windows2it kịp thời giải đáp cho bạn.
Liên hệ đặt quảng cáo
Quảng cáo trên windows2it.com

About Quang Mến :

Tôi là Quang Mến. Tôi viết blog theo phong cách chuyên nghiệp. ^^! Dựa trên niềm đam mê học hỏi và mong muốn chia sẽ với mọi người @@!
Theo dõi tôi trên:
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
  Blogger Comment
  Facebook Comment

103 nhận xét:

 1. biểu mẫu này khi khách hàng đăng ký thì thông tin đó được gửi vào đâu vậy bạn. Mình đăng ký thử nhưng vào mail ko có

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Biều này khi khách hàng tín nhắn thì gửi về Gmail của bạn @! Gmail bạn đang làm Quản trị viên của Blog đó ...

   VD gmail mình là : [email protected] là Quản trị viên BLog này khi bạn gửi biểu mẫu cho mình thì tin nhắn đó sẽ gửi về Gmail [email protected] nằm ở mục Xã Hội nha bạn ,,,

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 2. Admin cho mình hỏi hỏi, muốn Biểu mẫu này nằm ở trang chủ (ko phải ở trang tĩnh) thì có được ko vậy anh? mong hướng dẫn hoặc có bài link cho mình tham khảo cũng được, thanks.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Việc bạn muốn hiệu biểu nằm ở trang hoàn toàn được... bạn có thể gán biểu mẫu đó ở cột Sitebar hoặc cột Footer hiện ở ngoài trang trang chủ vậy là xong ........ DEMO (Gắn biểu mẫu nằm ở cột Footer bạn xem thử nhé !@) http://quangmen00.blogspot.com/

   Xóa
  2. cám ơn anh, do bận wá nên ko check mail, admin rất nhiệt tình, để mình làm rồi báo lại

   Xóa
  3. chúc blog ngày càng phát triển ....

   Xóa
  4. Anh ơi, em xem qua DEMO mà cũng không biết phải đưa biểu mẫu ra trang chủ như thế nào nữa. Anh giúp em với ạ.

   Xóa
 3. bạn ơi vậy nếu muốn thêm 1 mục số điện thoại nữa thì phải làm thế nào

  Trả lờiXóa
 4. bạn ơi vậy nếu muốn thêm 1 mục số điện thoại nữa thì phải làm thế nào

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cách này là sử dụng widget mặc định của Blogger để sử dụng nên không thể thêm thông tin nào mới vào được.

   Nếu muốn nhiều thông tin hơn thì có thể sử dụng Google Form tự tạo ra rồi nhúng vào blog của bạn. hoặc bạn phải dùng Hosting riêng nha bạn @!

   Xóa
  2. Chào bác! Em có website: nuocminhphuc.com Bác ngó phần: "Liên hệ" với phần "đăng ký thông tin và để lại lời nhắn" (chỗ icon liên hệ góc dưới bên phải) giúp em với ạ. Em có tạo form nhưng test thử lại ko nhận được ạ! Cảm ơn bác!

   Xóa
 5. sao mình thử kiểm tra rồi mà không thấy thông tin khách hàng trong gmail quản trị blog bạn ah. trong mục xã hội ko có luôn. bạn chỉ mình lại với nha.

  Dt: 0938 084 339. Email:[email protected]. wedsite: vualand.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Điều này xảy ra ... 90% bạn chưa thực hiện Bước 1 hoặc bạn thực hiện rùi lại xóa nó đi..... Bạn nên xem lại Bước 1 và Bước 2...

   Xóa
 6. Cảm ơn bạn, mình đã tạo khá đẹp nhưng vẫn không nhận được thông tin về email bạn ah. Mình đã xem trong mục "xã hội" luôn rồi. Bạn có thể giúp mình gỡ rối chổ này tý không?
  http://daomongtan.blogspot.com/p/contact.html

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vậy chắc chặn bạn chưa thực hiện bước này Blog => Bố cục => Thêm tiện ích => Tiện ích khác => Biểu mẫu liên hệ => Lưu lại

   Xóa
  2. Trước khi mình mình làm theo hướng dẫn của bạn thì mình đã có sẵn tiện ích biểu mẫu liên hệ rồi. Mình làm tiếp theo ở bước 2 là bắt đầu xóa các code màu đỏ. Khi mình xóa các code màu đỏ thì thấy cái mục BIỂU MẪU LIÊN HỆ đã tạo trước của mình mất luôn. Mình tiếp tục làm theo hướng dẫn thì ra kết quả nhưng không gửi tin về email. GIờ chỉ cần mình thêm lại tiện ích là được hả? Như vậy nó hiện chình ình ra trang chủ thì làm sao bạn?
   Cám ơn bạn nhiều!!

   Xóa
  3. Mình kiểm tra trong phần bố cục thấy có tiện ích BIỂU MẪU LIÊN HỆ nhưng bên ngoài blog thì nó không hiện ra, chắc tại mình xóa cái phần màu đỏ đó. Giờ chưa biết xử lý sao bạn ah..

   Xóa
  4. ContactForm sao bạn tạo ra 2 cái luôn >>> làm như vật là được mà ... Nếu bạn tin Tôi thì ad Tôi vào phần admin để tôi sữa trực tiếp cho >>> Chứ dòng dòng ko biết bạn là kiểu gì .. mà ko được

   Mình cũng đã thực hiện biểu mẫu này trên trang 123tailieufree.com có hoạt động rất tốt mà có sao đâu

   Xóa
  5. Ngoài ra bạn muốn ẩn phẩn từ nào thì cứ dùng lệnh display:none

   Xóa
  6. Mình tạo thêm một cái contactform nữa thử có được không mà nó không được.
   hjx

   Xóa
  7. Gmail nhận được tin nhắn này là Gmail admin của Blogspot đó @! :) Nếu vậy bạn phải xem lại gmail đó ko nhé !

   Xóa
  8. Mình chỉ xài cái gmail chính này để làm blog thôi. Khi có comment về bài đăng thì thấy nó báo về hộp thư đên, còn đăng ký thì chẳng thấy nó gửi về đâu cả bạn ah.

   Xóa
  9. Bạn nói vậy mình cũng bó tay ko biết giúp ra sao :( .... mình cũng ko phải ad nên đoán mò cũng ko biết nguyên nhân

   Xóa
 7. Đẹp nhưng cần tùy biến nhiều hơn nữa

  Trả lờiXóa
 8. Đẹp nhưng cần tùy biến nhiều hơn nữa

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. :) thời gian mình sẽ viết một Version Pro cho thủ thuật này

   Xóa
 9. bạn ơi mình muốn đổi cái trường thông tin Massage sang Số điện thoại thì làm sao?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thì trong đoạn HTML bạn sữa chữ Massage thành Số điện thoại là xong thôi bạn .. Đồng thời ở đoạn CSS bạn sữa lại chiều cao cho phù hợp nữa là oke :)

   Xóa
 10. Anh ơi, em đã làm theo hướng dẫn nhưng khi xem Blog nó chỉ có thêm một cái bảng trắng bạc, không có chữ gì trên đó cả.
  Như vậy là sao ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đâu cho mình xin cái link để xem thử ___ Có thể bạn thực hiện thiếu bước :)

   Xóa
  2. http://vochihieubl.blogspot.com/p/blog-page.html nó ra vậy.
   Mà em muốn nó xuất hiện ở trang chủ luôn ấy http://vochihieubl.blogspot.com/

   Xóa
  3. -- À mình hiểu ý bạn rồi... Cái này bạn thực nó ở một trang độc lập nên việc hiển thị ngoài trang chủ và dữ nguyên cấu trúc trang chủ lúc ban đầu là đều không thể.

   -- Bạn có thể thực hiện thủ thuật này có cột sitebar or Footer thì nó sẽ xuất hiện ngoài ra chủ như ý bạn.

   >>> Mà thường mục liên hệ người ta thường để ở 1 trang độc lập ít ai để ra ngoài trang chủ hết.

   Xóa
  4. Dạ em cảm ơn anh. :D
   Chúc anh sức khỏe, đạt được tất cả những gì mình muốn trong năm nay.

   Xóa
  5. Cảm ơn bạn nhiều ... Chúc bạn năm mới dồi dào sức khỏe !@

   Xóa
 11. cảm ơn ad,bài viết rất hữu ích!

  Trả lờiXóa
 12. Biểu mẫu trong Blog In túi giấychỉ chứa 3 mục Tên, Địa chỉ email liên hệ và Nội dung, có một số bạn lại thêm Tiêu đề In túi giấy kraft giá rẻ hay Số điện thoại liên các mục này sẽ không gửiIn túi giấy đựng quà đi được đâu thêm vô cũng bằng thừa trừ khi bạn có Hosting riêng.

  Trả lờiXóa
 13. Admin cho e hỏi có cách nào cho nguời khác đăng bài cho blog của mình không, kiểu giống form gôm tiêu đề và nội dung, ai cũng có thể đăng bài vậy á.e cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Blogger thì ko làm vậy được đâu ... Những bạn có thể phân quyền cho người đó đăng bài vào blog của bạn,,, ở phần cài đặt đó bạn

   Xóa
 14. Mình làm xong rồi! nhưng vô bằng dt gửi ko dc là sao z ad??

  Trả lờiXóa
 15. em muốn đổi email thành sdt thì làm ntn vậy anh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. thì sữa chữ email thành chữ Sđt là xong thôi !!!! Tại bước 3.2 đó bạn :)

   Xóa
 16. Admin cho mình hỏi là cái template của mình do người bạn của mình cho thì nó đã thêm tiện ích biểu mẫu liên hệ rồi. Bây giờ mình thử thêm mà lại không được. Xóa cái cũ ở phần bố cục mà nó lại không có nút xóa. Xin hỏi Ad bây giờ mình phải xử lý nó như thế nào vậy?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cái này người ta ngăn tính năng xóa của các tiện ích bạn vào sửa template tìm các đoạn locked='true' và sữa thành locked='false' lưu mẫu lại ra bố cục bấm F5 rùi xóa là được thôi !! :)

   Xóa
  2. Phải sửa tất cả các đoạn locked='true' thành locked='false' hả Ad, hay chỉ sửa một vào cái

   Xóa
  3. Sữa những tiện ích mà bạn muốn xáo thui !!! sữa hết cũng được chả sao !!

   Xóa
  4. Mà cho mình hỏi ad dùng cách nào để hiển thị code trong bài viết dưới dạng nằm trong 1 ô như ở bài viết này vậy??

   Xóa
  5. Nếu làm giống như mình bạn vô trang này hilite.me paste code vô và lấy ra paste vào bài viết là được thui !!!

   Xóa
 17. Mình đưa tài khoản đăng nhập blogger cho Ad để Ad kiểm tra giúp mình nha. Chứ mình làm giống trên rồi mà khi mình dùng trình duyệt khác để gửi thì nó không gửi về email của mình, kể cả mục xã hội

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn thêm [email protected] vào phần admin, rùi mình sữa cho ko cần đưa tài khoản đâu !!

   Xóa
  2. thêm mình admin mới sữa cho bạn được!!

   Xóa
  3. Mình thêm rồi mà AD, nó hiện đã gửi lời mời rồi

   Xóa
  4. Mình xét lên quản trị viên rồi đó Ad, hôm qua đi ngủ hơi sớm

   Xóa
  5. Hoạt động rất bạn kiểm tra lại thử xem !!! mình đã gửi thư rùi.

   Xóa
  6. Check mail vẫn chưa có Ad ợ. Cả Spam lẫn xã hội rồi. Kiểu này chắc dùng biểu mẫu Google Drive

   Xóa
  7. Vậy thì kỳ quá .... đúng ra thì phải nhận được chứ nhỉ, thiệt là khó hiểu quá :( !

   Xóa
  8. Ad thực hiện thủ thuật đó giúp mình với. Mình mới reset template rồi!

   Xóa
  9. - Bạn xóa mình rùi thì phải.

   - Cái template BMAG này có đã thiết kế luôn biểu mẫu liên hệ rất đẹp sao bạn ko dùng mà phải làm cái khác vậy ?? http://www.upsieutoc.com/image/5J5X

   Xóa
  10. Chắc tại số mình nhọ quá rồi! Dùng mẫu liên hệ đó cũng không gửi về email của mình

   Xóa
  11. Cái gì kỳ vậy :) .. Cái đó là chuẩn sao lại gửi ko được sao luôn, rất nhiều bạn dùng template này đâu có vấn đề gì đâu :(

   Xóa
 18. Mình mới sử dụng blog.mình muốn chèn chữ chạy mà o biết chèn như thế nào,bạn có thể nói cụ thể cho mình biết đc ko hic....

  Trả lờiXóa
 19. Mình mới sử dụng blog.mình muốn chèn chữ chạy mà o biết chèn như thế nào,bạn có thể nói cụ thể cho mình biết đc ko hic....

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vấn đề này bạn nhắn tin facebook https://www.facebook.com/windows2it ... mình dễ giúp bạn hơn !!

   Xóa
 20. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. nhưng mà sao trong email của mình không hiển thị được vậy? thật sự ko hiểu ý của bạn

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  3. Mình làm thành công rồi! Tks Admin nhé.

   Xem demo bảng báo giá của mình nè: bảng báo giá mẫu

   Xóa
 21. Cho mình hỏi, đã thêm được contact form rồi. Điền thông tin vào rồi nhưng khi click Submit xong thì nội dung không được gởi tới địa chỉ email của mình?

  http://vuonsukhanhhoa.blogspot.com

  Xin cảm ơn trước ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn kiểm tra lại bước 1bước 2 giúp mình ... bạn đã thực hiện đúng chưa ???

   Xóa
  2. Xin chào,

   Mình làm lại và được rồi. Cám ơn bạn nhiều nhé.

   Xóa
  3. Xin chào,

   Cho mình xin code của đồng hồ và lịch âm dương, nếu có, bạn nhé.

   Xin cám ơn trước.

   Xóa
  4. Cái này ít người dùng ... mà chả có tác dụng nên mình ko chia sẽ !! Bạn lên google search thì lắm !! tiếng anh thì càng tốt!!

   Xóa
 22. Hi Admin
  Blog của mình: http://www.nhuygialai.com
  Trước đây xài contact form bằng google driver chạy tốt, gần đây phát hiện không nhận được mail
  Chuyển sang dùng mặc định ( Blog => Bố cục => Thêm tiện ích => Tiện ích khác => Biểu mẫu liên hệ => Lưu ) nó cứ ì ra, không gởi được mail ( có tùy biến hay không cũng vây)
  Chẳng biết bị lỗi gì. Nhờ bạn xem giúp tý
  Rất cám ơn

  Trả lờiXóa
 23. Em chào anh
  Em thấy trang liên hệ có đuôi như sau "p/blog-page.html"
  Vậy em muốn chuyển đuôi "p/blog-page.html" sang "lien-he.html" được không ạ?
  Và làm như thế nào ạ?
  Em xin cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn tạo trang liên hệ mới nhé!!! vì URL trang (page) trong blogspot họ ko cho đổi !!!

   Xóa
 24. admin ơi, em hỏi chút ngoài lề được không ạ
  trang của em sau khi trỏ tên miền đến link trang chủ không được rút gọn mà thêm đuôi như sau
  http://www.thanhthaihadimed.com.vn/?zx=8f732ee4d9908ba2
  Vậy có cách nào bỏ được cái đuôi /?zx=8f732ee4d9908ba2 không ạ?
  Em xin cám ơn ạ.

  Trả lờiXóa
 25. Chào bạn

  Mình làm thấy form OK rồi. Gửi thử thì thông báo thư đã được gửi đi nhưng không thấy có thư báo về trong hộp thư của mình. Bạn có thể xem giúp mình xem tại sao được không? Mình đã mời bạn tham gia quản trị rồi đó [email protected]

  Xin cảm ơn trước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Minh ko hiểu cái thủ thuật lại rất nhiều bạn làm ko được vậy .. trong khi đó minh hướng dẫn rất rò mà :( ko biết bạn làm được chưa ??

   Xóa
 26. Tks bạn nhiều, Bạn ở Q Ngãi Huyện nào vậy

  Trả lờiXóa
 27. mình muốn bỏ chức năng bắt nhập email? làm sao vậy bạn ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ko được đâu bạn .. cái này là phần mặc định của blogger rồi :)

   Xóa
 28. cho mình hỏi muồn thêm security policy vào blogspot thì làm thế nào nhỉ?

  Trả lờiXóa
 29. muốn thuần việt hóa chữ Name = tên, message = nội dung, submit = gửi thì mình chỉnh sửa như thế nào vậy Pro?

  Trả lờiXóa
 30. ad ơi..mình muốn hiện biểu mẫu sau 10 giây khi khách truy cập vào blog lên màn hình thì đc ko nhỉ

  Trả lờiXóa
 31. alô, đăng ky xong trả kết quả vào đâu bạn ôi ?

  Trả lờiXóa
 32. Bài viết rất hay!, Mình đã test thử thành công, thông tin gửi thẳng về hộp thư chính luôn. Kể mà gửi được trường điện thoại nữa thì tuyệt nữa. Cảm ơn AD nhé
  http://demotest1999.blogspot.com/p/lien-he-voi-chung-toi.html

  Trả lờiXóa
 33. cảm ơn thím
  http://chungcudoji.blogspot.com/2017/09/contact-us-comments-blog-pager.html

  Trả lờiXóa
 34. Đợt đầu tiên mình thấy có gửi về gmail nhưng sau mãi ko có thêm thông tin khách. Mình test lại thì thấy ko chuyển về gmail nữa..không biết bị lỗi gì vậy admin

  Trả lờiXóa
 35. Blog của em Chungcuhanoiland.com đang load nặng, giờ cài thêm vào có sợ nặng quá ko Ad?

  Trả lờiXóa
 36. Mình đang làm form cho web maykhoankeyang.com nhưng đang bí ý tưởng phần nội dung bên cạnh form. Bạn có mẫu nào không chia sẻ thêm cho mình mới

  Trả lờiXóa
 37. Đã làm và đã thay đổi mẫu cực đẹp http://xemgi.tk

  Trả lờiXóa
 38. Bạn có cách nào tùy chỉnh biểu mẫu của blogger để người dùng gửi đến email khác không? cảm ơn bạn!

  Trả lờiXóa
 39. Ad cho mk hỏi! sao kh ấn submit được nhỉ?

  Trả lờiXóa
 40. Tại sao thông tin DK trên biểu mẫu ko gửi về Email mà mình dùng để DK Blogspot nhỉ, mình đã làm theo 2 bước trên rồi vẫn ko được, giúp mình với

  Trả lờiXóa
 41. Cảm ơn bài viết rất chi tiết. Mình cũng xin giới thiệu qua dịch vụ in ấn của inlonggia
  Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn, là địa chỉ có uy tín tại Hà Nội. Công ty In Long Gia luôn đẩy mạnh phát triển dịch vụ in ấn nhất là mảng sản xuất in hộp cứng cao cấp.
  Đến với chúng tôi khách hàng sẽ được hỗ trợ tư vấn và thiết kế hoàn toàn miễn phí. Với mục tiêu thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng. In Long Gia luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm vỏ hộp bìa cứng sang trọng và đẹp mắt nhất.
  Là xưởng sản xuất trực tiếp không qua trung gian , sử dụng công nghệ máy móc in ấn hiện đại. Giúp bạn tiết kiệm đến 30% chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

  Trả lờiXóa
 42. Cảm ơn bài viết rất chi tiết. Mình cũng xin giới thiệu qua dịch vụ in ấn của inlonggia
  Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn, là địa chỉ có uy tín tại Hà Nội. Công ty In Long Gia luôn đẩy mạnh phát triển dịch vụ in ấn nhất là mảng sản xuất in hộp cứng cao cấp.
  Đến với chúng tôi khách hàng sẽ được hỗ trợ tư vấn và thiết kế hoàn toàn miễn phí. Với mục tiêu thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng. In Long Gia luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm vỏ hộp bìa cứng sang trọng và đẹp mắt nhất.
  Là xưởng sản xuất trực tiếp không qua trung gian , sử dụng công nghệ máy móc in ấn hiện đại. Giúp bạn tiết kiệm đến 30% chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

  Trả lờiXóa