Liên hệ đặt quảng cáo

Tạo phân trang cho Blogspot (Blogger) Version 2

Tạo phân trang cho blogspot (Blogger) Version 2
Ở Version 1 mình đã nói quá “chức năng” của việc phân trang nên bài viết viết này mình không cần nhắc lại. Tạo một phân trang Navigation đẹp sẽ làm cho Blog/Website bạn trở nên chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên để phù hợp với các mẫu Blogs khác nhau, nên ở bài viết hôm nay Windows2it tiếp tục đưa đưa ra 7 phong cách mới cho các bạn lựa chọn…

         Đọc thêm:Trong quá trình cài đặt các bạn nên thực hiện từng bước, một cách kỹ càng việc tạo phân trang cho Blogspot không quá khó nhưng lại nhiều bạn thực hiện không được thật đáng buồn @! LLL

☼ Bắt đầu thủ thuật

Bước 1: Đầu tiên các bạn vào Blog => Mẫu => Chỉnh sửa HTML. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F và tìm kiếm ]]></b:skin>. Sau đó paste đoạn code style mà bạn muốn lên trên thẻ ]]></b:skin>. Dưới đây là các style cho bạn lựa chọn.

Style 1:
Đánh số trang cho Blogspot style 1
#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px;}
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{padding: 5px 10px;margin-right:5px; color: #F4F4F4; background-color:#404042;border:2px solid #ccc;}
.displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#666666;text-decoration:none;color: #fff;}
#blog-pager .showpage, #blog-pager, .pagecurrent{font-weight:bold;color: #000;}
 .showpageOf{display:none!important}
#blog-pager .pages{border:none;-webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);-moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);}  
Style 2:
Đánh số trang cho Blogspot style 2
#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px;}
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{padding: 5px 10px;margin-right:5px; color: #000; background-color:#fff;border:2px solid #ccc;}
.displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#222;text-decoration:none;color: #fff;}
#blog-pager .showpage, #blog-pager, .pagecurrent{font-weight:bold;color: #ccc;}
 .showpageOf{display:none!important}
#blog-pager .pages{border:none;-webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);-moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);}  
Style 3:
Đánh số trang cho Blogspot style 3
#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px;}
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{padding: 5px 10px;margin-right:5px; color: #F4F4F4; background-color:#2aa4cf;}
.displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#1D7290;text-decoration:none;color: #fff;}
#blog-pager .showpage, #blog-pager, .pagecurrent{font-weight:bold;color: #000;}
 .showpageOf{display:none!important}
#blog-pager .pages{border:none;-webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);-moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);}  
Style 4:
Đánh số trang cho Blogspot style 4
#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px;}
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{padding: 5px 10px;margin-right:5px; color: #F4F4F4; background-color:#00CC00;border:2px solid #008E00;border-radius:2px;}
.displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#008E00;text-decoration:none;color: #fff;}
#blog-pager .showpage, #blog-pager, .pagecurrent{font-weight:bold;color: #000;}
 .showpageOf{display:none!important}
#blog-pager .pages{border:none;-webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);-moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);}  
Style 5:
Đánh số trang cho Blogspot style 5
#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px;}
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{padding: 5px 10px;margin-right:5px; color: #F4F4F4; background-color:#FF8000;border:2px solid #B25900;border-top-right-radius:7px;border-bottom-left-radius:7px;}
.displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#B25900;text-decoration:none;color: #fff;}
#blog-pager .showpage, #blog-pager, .pagecurrent{font-weight:bold;color: #000;}
 .showpageOf{display:none!important}
#blog-pager .pages{border:none;-webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);-moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);}  
Style 6:
Đánh số trang cho Blogspot style 6
#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px;}
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{padding: 5px 10px;margin-right:5px; color: #F4F4F4; background-color:#009999;border:2px solid #006B6B;border-radius:999px 999px 999px 0px;}
.displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#006B6B;text-decoration:none;color: #fff;}
#blog-pager .showpage, #blog-pager, .pagecurrent{font-weight:bold;color: #000;}
 .showpageOf{display:none!important}
#blog-pager .pages{border:none;-webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);-moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);}  
Style 7:
Đánh số trang cho Blogspot style 7
#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px;}
.blog-pager {background: none;}
.displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{padding: 5px 10px;margin-right:5px; color: #F4F4F4; background-color:#FFCC00;border:2px solid #B28F00;border-radius:999px 999px 999px 999px;}
.displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#B28F00;text-decoration:none;color: #fff;}
#blog-pager .showpage, #blog-pager, .pagecurrent{font-weight:bold;color: #000;}
 .showpageOf{display:none!important}
#blog-pager .pages{border:none;-webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);-moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);}  
Bước 2: Tiếp đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + F và tìm đến thẻ </body>. Sau đó dán đoạn mã Code sau ở phía trên thẻ </body>Lưu mẫu. <Việc cài đặt Code phân trang cho Blog/Website vậy là xong>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<script type='text/javascript'>
 /*<![CDATA[*/
  var perPage=15;
  var numPages=3;
  var prevText ='◄';
  var nextText ='►';
  var urlactivepage=location.href;
  var home_page="/";
 /*]]>*/
</script>
  <script type="text/javascript" src="https://googledrive.com/host/0B-jiSGsgLypMN2t5dkVGcm5tLUk"></script>
</b:if>
</b:if 
Bước 3: Tạm gọi phân trang đồng bộ cho Blog/website của bạn

Tìm TẤT CẢ dòng code sau (nó ở nhiều vị trí):

expr:href='data:label.url'   
Sữa thành:

expr:href='data:label.url + "?&amp;max-results=15"'  
Tạo phân trang cho nhãn (label) trên thanh menu bạn tự tạo, thì nó cũng phân trang giống như vậy: Ví dụ ở đây nhãn bài đăng của mình là "thu-thuat-blogspot” nó sẽ có đường link như sau:

http://www.windows2it.com/search/label/thu-thuat-blogspot   
Sữa thành:

http://www.windows2it.com/search/label/thu-thuat-blogspot?&max-results=15  
Vậy việc tạo phân trang cho Blog/Website của bạn đã hoàn thành. Nhưng nếu phân trang của bạn lại không hiển thị đủ bài viết trên một. Bạn nên đọc thêm bài này:


☼ Tùy chỉnh

·        perPage và ?&max-results=: Có bao nhiêu bài viết được hiển thị ở mỗi trang, mặc định là 15.

·        numPages: Số lượng trang sẽ hiển thị trên thanh navigation (Ví dụ: Nếu bạn chọn số 3 và kết quả hiển thị là 1| 2| 3 ... 5)

·        Thay prevText ='', nextText ='' thành nút Button bạn mong muốn or thành văn bản như: "Previous", "Next" chẳng hạn.

☼ Kết luận

·        Vì tiện ích này vô cùng đơn giản nên mình không để Demo ngoài, chỉ để Demo bằng hình ảnh mình đã chụp lại.

·        Sử dụng các đoạn CSS và đoạn Scipts mở (chưa mã hóa - endcode) nên việc tùy biến rất dễ dàng.


Còn bạn muốn Support gì thì cứ để lại comment @!
Liên hệ đặt quảng cáo
Quảng cáo trên windows2it.com

About Quang Mến :

Tôi là Quang Mến. Tôi viết blog theo phong cách chuyên nghiệp. ^^! Dựa trên niềm đam mê học hỏi và mong muốn chia sẽ với mọi người @@!
Theo dõi tôi trên:
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
  Blogger Comment
  Facebook Comment

9 nhận xét:

 1. Mình làm theo mà không được. bạn giúp mình được không. mình k phải dân IT đang tập tành làm blog :D
  Blog của mình :https://kienthucyduochoc.blogspot.com/

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Thứ nhất: mình cả là dân IT gì mà là dân Hóa.

   - Thứ hai: Số lượng bài viết trên trang chủ của bạn ít hơn số lượng bài mà bạn đang hiển thị

   >>> Bạn đăng trên 20 bài (Ỏ vượt ra số bài mà bạn đang hiển) thì mình dễ giúp cho bạn hơn !! :)

   Xóa
  2. ok cảm ơn bạn nhiều nhé. có gì bạn giúp đỡ mình với nhé

   Xóa
  3. Nếu trong khả năng __ thì mình giúp hết mình :)

   Xóa
 2. http://www.windows2it.com/search/label/thu-thuat-blogspot?&max-results=15
  mình bị lỗi ở dòng này
  là lỗi ji hả add

  Trả lờiXóa
 3. của mình không view được cái style trang bạn ạ, có thiếu ji ko, mình làm đúng như bạn chia sẽ

  Trả lờiXóa
 4. Lúc đầu blog của mình hiện phân trang nhưng sau khi mình thay đổi các label thì nó mất phân trang.
  Tạo sao lưu bài viết.
  Xóa hết bài viết, tự tay đăng bài thì nó hiện phân trang.
  Còn "nhập bài đăng" lên thì nó không hiện phân trang.
  Có cách giải quyết không bạn.

  Trả lờiXóa
 5. giúp với em để max 7 bài mà viết 24 baoi2 rồi...làm theo nó ko phân trang...chả thấy cái gì luôn http://www.kiemthenap.tk/

  Trả lờiXóa
 6. https://googledrive.com/host/0B-jiSGsgLypMN2t5dkVGcm5tLUk
  cho mình xin link mới đi bạn ơi, tip hay mà link này không hoạt động.

  Trả lờiXóa