Liên hệ đặt quảng cáo

Thêm tiện ích bài viết gần đây (Recent Posts) dạng trượt ngang cho Blogspot Version 1

Thêm tiện ích bài viết gần đây (Recent Posts) dạng trượt ngang cho Blogspot Version 1
Tên đầy đủ của thủ thuật này là: Thêm tiện ích bài viết gần đây (Recent Posts) dạng trượt ngang với ảnh thumbnail cho Blogspot (Blogger), với tiêu đề đầy đủ như vậy chắc hẳn các bạn cũng hình dung được chức năng của thủ thuật này. Nhưng thủ thuật này chủ yếu dùng để trang trí trang chủ hoặc trang tĩnh nhằm làm nổi bật những trang này.

           Đọc thêm:Demo băng hình ảnh ích bài viết gần đây (Recent Posts) dạng trượt ngang cho Blogspot Version 1

☼ Giờ bắt đầu thủ thuật cùng Windows2it.

Bước 1: Vào Blog => Mẫu => Chỉnh sửa HTML. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F và tìm đến thẻ </b:skin>. Sau đó dán đoạn mã Code sau ở phía trên thẻ </b:skin>.

#carousel{width:950px;height:185px;margin-bottom:0px;position:relative;display:block}
#carousel .container{position:absolute;left:49px;width:895px;height:185px;overflow:hidden;background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV_4ghBtxsEdspcgfRPrFsDjADfWAgtMTTjJvJ4UbJeLWQyrpCJJgLk0u5bXlwPbDNgCaGPW8UA41IjoJZQtAJyxPr4O4tYZySJ33cN0IuTOAdiHmHVW67xICFEXW5kge3z_8iGRKsDw8/s1600/scroller-bg.png) repeat center}
#carousel #previous_button{position:absolute;width:49px;height:185px;background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc_bhyphenhyphenwGlbgAfM5P2jKYDCd2kPgNeQQZRBv9pksZJZGJTe63wvxjTvpnH94RfEin8Aw3WDvwG0eay7hvAwcIDCopznhw-H8aKsvRktm69tyNqQjbSTGCaxwbXZ3_I0bEabAhkseOM8Jt0/s1600/prev.png) center;z-index:100;cursor:pointer;border-right:1px solid #ccc}
#carousel #previous_button:hover{background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaCOU9q-U6Q8uzKhN9bXf2iKptnXgDqLLYFFVbEK89c8DFpJRkx75WrKVxYIKwUxkioSqnsMIjz2ZCsaCaM4O_ruCbFF620Mr4O_wAVACtrlJDXJxeumSn4gHAIanypb8hLHv3B-DXIm4/s1600/prev.png) center}
#carousel #next_button{position:absolute;right:0;width:49px;height:185px;background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGQmsHa9lAYPWlcy8M7nkOGAc3WGoXE14ORAMExPAqVSP8oFw7PvZGXGqkWQSwNeShZQKb7rvumA9N7fl0MolbX-tqASZO6YsBs4197mduzsIZMkTZVqAEGrWu8iRbVTeIKZBxcmhA1Qc/s1600/next.png) center;z-index:100;cursor:pointer;border-left:1px solid #ccc}
#carousel #next_button:hover{background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHcQBqV5s-OfYw8OBx95-zVuWffLqM3Lq8ai2QkoD4mO5jt-xlnpJinnyIgmaSnZzCupZ1Twiy2Necco3kX5dwfnJyz5XGYxMgA7ZjM__E0Joc6FetNYhQLFlpze2oA3tQGfWURdJQEBc/s1600/next.png) center}
#carousel ul{width:100000px;position:relative;margin-top:10px}
#carousel ul li{background:#fff url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAoAAABkCAAAAACap/5LAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAAIGNIUk0AAHolAACAgwAA+f8AAIDpAAB1MAAA6mAAADqYAAAXb5JfxUYAAAAsSURBVHjaYvzPAAMs7+FMJgaEKCM2UfoqGBKGDZgjh4QVdDBskDln5DEBAwCNEQLr2H+8AwAAAABJRU5ErkJggg==) repeat-x top;display:inline;float:left;text-align:center;font-weight:700;font-size:.9em;line-height:1.2em;border:1px solid #ccc;width:145px;height:150px;margin:0 4px 20px 7px;padding:6px;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px;}
#carousel ul li:hover{filter:alpha(opacity=75);opacity:.75;}
#carousel ul li a.slider_title{color:#222;display:block;margin-top:5px}
#carousel ul li a.slider_title:hover{color:#cd1713}
#carousel a img{display:block;background:#fff;margin-top:0}  
          Các thống số:

·        width: 980px; height: 185px lần lượt là chiều rộng và chiều cao của Slider.
·        width:145px;height:150px lần lượt là chiều rộng và chiều cao của khung chứa hình ảnh và tiêu đề.
·        Bạn có thể thay đổi các Link hình ảnh Next và Preview theo ý của bạn nha.

Bước 2: Tiếp tục nhấn tổ hợp phím Ctrl + F và tìm đến thẻ </head>. Sau đó dán đoạn mã Code sau ở phía trên thẻ </head>.

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://yourjavascript.com/265232511102/carousellite.js' type='text/javascript'/>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
imgr = new Array();
imgr[0] = "https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj33WKXBImncpSnb9dtNBOyLz_2MChoSI5urpLS5j8ryhtkop-tnhm9nZBJb4d0oTDcugZRBPwh_xPxqbvaIDDn0fjm-wDV_LlqJjB74HTMl_xW6_LrSDC_QyxLh9CnKeJL7a7VxKbGLYY/s1600/no+image.jpg";
showRandomImg = true;

aBold = true;

summaryPost = 140;
summaryTitle = 25;

numposts1 = 15;
label1 = "news";

function removeHtmlTag(strx,chop){
var s = strx.split("<");
for(var i=0;i<s.length;i++){
if(s[i].indexOf(">")!=-1){
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
}
}

s = s.join("");
s = s.substring(0,chop-1);
return s;
}
function showrecentposts(json) {
j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
img = new Array();
document.write('<ul>');
for (var i = 0; i < numposts1; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var posttitle = entry.title.$t;
var pcm;
var posturl;
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
posturl = entry.link[k].href;
break;
}
}

for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
break;
}
}

if ("content" in entry) {
var postcontent = entry.content.$t;}
else
if ("summary" in entry) {
var postcontent = entry.summary.$t;}
else var postcontent = "";
postdate = entry.published.$t;
if(j>imgr.length-1) j=0;
img[i] = imgr[j];
s = postcontent ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);
if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;
//cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';
var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];
var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
var m = postdate.split("-")[1];
var y = postdate.split("-")[0];
for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
if(parseInt(m)==month[u2]) {
m = month2[u2] ; break;
}
}

var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ;
var trtd = '<li class="car"><div class="thumb"><a href="'+posturl+'"><img width="145" height="100" class="alignnone" src="'+img[i]+'"/></a></div><p><a class="slider_title" href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></p></li>';

document.write(trtd);
j++;
}
document.write('</ul>');
}
//]]>
</script>  
          Các thông số:

·        numposts1 = 15: là số bài sẽ được gọi từ feed.
·        label1 = "news": là tên của nhãn muốn gọi.
·        summaryPost = 140: là số ký tự mô tả
·        summaryTitle = 25: là số ký tự phần tiêu đề ngay bên dưới hình ảnh.
·        width="145";height="100" lần lượt là chiều rộng và chiều cao của ảnh thumbnail.
·        showRandomImg = true: là lấy ảnh thumbnail cách ngẫu nhiên trong bài viết. Nếu muốn lấy ảnh đầu tiên thì hãy sửa true thành false.

Bước 3: Dán đoạn code dưới đây vào nơi bạn muốn hiển thị thủ thuật này và Lưu mẫu.

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<div id='carousel'>
<div id='previous_button'/>
<div class='container'>
<script>
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/&quot;+label1+&quot;?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>  
<div class='clear'/>
</div>
<div id='next_button'/>
</div>
<script type='text/javascript'>
(function($) {   $(document).ready(function(){
$(&quot;#carousel .container&quot;).jCarouselLite({
  auto:4000,
  scroll: 1,
  speed: 800,  
  visible: 5,
  start: 0,
  circular: true,
  btnPrev: &quot;#previous_button&quot;,
  btnNext: &quot;#next_button&quot;
  });
  })})(jQuery)  
</script>
</b:if>   
          Các thông số:

·        Nếu muốn lấy toàn bộ các nhãn thay vì một nhãn cụ thể thì xóa phần màu đỏ đi nha.
·        auto: 4000: Thời gian để cuộn 1 lần (4000 = 4 giây)
·        scroll: 1: Số bài viết cuộn mỗi lần.
·        speed: 800: Tốc độ cuộn (800 = 0.8 giây).
·        visible: 5: Số bài viết (ảnh thumbnail và tiêu đề) hiển thị trên trang chính.
·       start: 0: Bài hiển thị đầu tiên.
·       circular: true: Tự động lặp lại nếu không muốn lặp lại sữa thành false.


Nếu bạn thích bài viết này, hãy subscribe blog của tôi để thường xuyên cập nhật những bài viết hay nhất, mới nhất qua email nhé. Cảm ơn rất nhiều JJJ
Nguồn: maskolis.com


Trong quá trình cài đặt gặp vấn đề gì cứ để lại Comment !
Liên hệ đặt quảng cáo
Quảng cáo trên windows2it.com

About Quang Mến :

Tôi là Quang Mến. Tôi viết blog theo phong cách chuyên nghiệp. ^^! Dựa trên niềm đam mê học hỏi và mong muốn chia sẽ với mọi người @@!
Theo dõi tôi trên:
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
  Blogger Comment
  Facebook Comment

38 nhận xét:

 1. hay quá cảm ơn bạn mình đã add được vào blog của mình rồi http://www.thichdesign.com/

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những thể loại đi SEO câu view thế này bảo đúng cũng đúng mà bảo sai cũng không sai! Thật chả biết xử trí thế nào!

   Xóa
  2. làm thế thì được gì nhỉ? khi họ vào trang web này cái họ quan tâm là bài post này chứ ai thèm vào cái link bạn comment làm gì?
   Hơn nữa. khi bạn tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm, chẳng hạn như google thì kết quả từ khóa tên blog của bạn biết đâu nằm trong blog này và người tìm kiếm lại vào blog của window it sao. như thế chả khác nào đi backlink giúp blog windowsit :) mình nghĩ vậy k biết có đúng không :) Bạn admin vào giúp mình giải thích v có đúng k

   Xóa
  3. Họ làm như vậy ,,, >>>tạo đa dạng tên miền trỏ về site của họ góp phần nào đó tăng chỉ số PA. Ngoài ra google vẫn index các link này bình thường và cũng nhận link này là 1 backlink.

   Xóa
 2. làm hết như trên rùi, nhưng khung nó lệch về bên trái, với lại chèn được hình ảnh vào thôi, làm vậy như là tạo album ảnh vậy

  Trả lờiXóa
 3. làm hết như trên rùi, nhưng khung nó lệch về bên trái, với lại chèn được hình ảnh vào thôi, làm vậy như là tạo album ảnh vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. lệch bên trái thì bạn Cọi lại đoạn CSS mặc định trong Blog của bản ... Chằn được cả phần tiêu đề mà bạn ,,, Blog bạn đâu cho mình quá tí mới dễ dàng giúp bạn được :)

   Xóa
 4. sao nó chỉ hiện cái khung thôi còn phần ở giữa trống trơn vậy bạn?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vậy đơn giản là bạn đã thực hiện ở bước nào rùi ... DEMO mình làm rất oke. Blog bạn đâu cho mình xem qua tí

   Xóa
 5. Trả lời
  1. Bác thấy em để Demo ko ??? V~ Cho xem cái trang của bác

   Xóa
 6. Mình đã làm rất kỹ mà chỉ ra dc cái khung thoi, chan thật.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Site bạn đâu cho mình xem thử (bạn phải đang thực hiện thuật này), mình mới giúp bạn được, chứ bạn nói vậy thì làm sao giúp đây !!

   Xóa
 7. minh làm ko chỉ được cái khung trắng: giúp mình với http://centanathuthiem2.blogspot.com/

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình đã tìm trên trang blog của bạn hình như bạn chưa viết một bài nào hết (toàn là bạn gắn link dẫn về trang khác) vậy làm sao nó hiển (ít nhất bạn phải viết vài bài thì nó mới hiện chứ !!!)

   Xóa
 8. mình làm rồi. nó vẫn hình trắng trơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Blog bạn viết có 1 bài nó hiện thì một bài thì đúng rồi!! mà bạn bảo nó vẫn hình trắng trơn là sao. Thật sự mình ko hiểu bạn muốn nó hiển thị "thứ gì" nữa :(

   Xóa
 9. Trả lời
  1. Bạn có làm đâu ... mình kiểm tra code có thấy gì đâu :P

   Xóa
 10. TÌnh hình rất chi là tình hình, bây giờ googledrive không còn cho lưu file javascrip nữa, bạn có cách nào chia sẻ mọi người với.
  Thank bạn nhé.

  Trả lờiXóa
 11. TÌnh hình rất chi là tình hình, bây giờ googledrive không còn cho lưu file javascrip nữa, bạn có cách nào chia sẻ mọi người với.
  Thank bạn nhé.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có nhiều trang thế còn tốt hơn googledrive nữa mà bạn chặn hạng:

   1. https://github.com (mình đang dùng cái rất tốt)

   2. https://www.openshift.com/

   3.http://xtgem.com/

   Xóa
 12. Add vào có ảnh hưởng nhiều đến load trang ko bác

  Trả lờiXóa
 13. Code của Windows2IT rất hay hay rất bổ ích. Rất tương thích với blogspot, còn những trang khác viewsuorce rồi copy && paste vào blog toàn là lỗi XML làm mình Hư blog cả mấy lần.
  Mình rất ủng hộ blog của bạn... Mình sẽ Quảng Cáo Marketing Web chia sẻ của bạn đến tất cả cộng đồng web blog VN.

  Trả lờiXóa
 14. HU vọng bạn WINDOWS2IT kết nối với mình trên Facebook : https://facebook.com/AnhTrangSonate.beethoven

  Trả lờiXóa
 15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 16. Chào bạn, bạn giúp mình sữa lỗi này nhé, slide của mình hiển thị bài viết không được chính xác về chiều rộng bạn ơi.
  http://www.phunudep24h.net

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. là sao mình ko hiểu ý bạn lắm .. vô trang bạn có thấy bất thường gì đâu

   Xóa
 17. hay lắm bạn vì bạn đã chia sẻ nội dung rất hữu ích bạn cho mình xin link web mình nha PUBG Mobile, Thủ thuật pubg, tạo tên game kí tự đặc biệt

  Trả lờiXóa
 18. เว็บสล็อต 928sports โบนัสแตกไม่ยั้ง เกมออนไลน์ชั้นหนึ่งที่ทวีปเอเชีย เพลิดเพลินกับรางวัลเป็นอย่างมากที่ pg slot มีแต่ได้กับได้ ไม่เกินจริง เล่นบันเทิงใจได้เงินจริง

  Trả lờiXóa